Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr

Høgskolen i Innlandet deltar i et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt for produksjon av melbillelarver til mat og fôr.

Prosjektet heter KLIPP, som står for Klimasmart proteinproduksjon. Målet er å bidra til en grenseoverskridende storskalaproduksjon av insekter til mat og fôr i Indre Skandinavia og for det europeiske markedet.

KLIPP skal kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, øke mulighetene for kommersialisering og gjennom nye forretningsmodeller bidra til realiseringen av industripotensialet for insekter.

I tillegg til HINN deltar Dalarna Science Park i Sverige, Klosser Innovasjon og Ålborg Universitet i Danmark i prosjektet.

Skal øke proteinproduksjonen

Et sterkt økende befolkning fører til et økende global behov for protein, samtidig som klimautslippet skal minske. Det forventes at proteinproduksjonen må økes med 60 prosent for å dekke behovet til 10 milliarder mennesker i 2050.

Insekter har høy ernæringsmessig verdi og proteinkvalitet. Insektproduksjon har miljømessige fordeler ved at utslippene av klimagasser er lav og matsvinn reduseres ved å bruke matavfall som insektfôr.

På begge sider av grensen

Prosjektet er finansiert av Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia og bruker ressurser og kompetanse på begge sider av riksgrensen. På svensk side, i Dalarna, finnes det allerede bedrifter som har utviklet metoder for produksjon av melbillelarver. I Hedmark finnes det jordbruksavfall som er egnet for insektfôring.

KLIPP er i tråd med Innlandets bioøkonomistrategi for en mer bærekraftig fremtid. I tillegg støtter prosjektet flere punkter i FNs mål for bærekraftig utvikling og oppfyller den svenske matstrategien.

Prosjektet går over 3 år og starter opp i januar 2020. Ved HINN er det Trygve Stølan ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som skal jobbe i KLIPP.

Totalbudsjettet er på nesten 8 millioner kroner, hvorav de norske prosjektpartnere har 2,45 millioner kroner.

Legg igjen en kommentar