Vellykket webinar om insektproduksjon

Rundt 50 insektentusiaster fra Norge og Sverige samlet seg forrige uke i webinaret ‘Insektprotein-en del av fremtiden’. Webinaret ble arrangert av Interreg-prosjektet Klimasmart Protein Produksjon (KLIPP) som skal bidra til å legge til rette for en grenseoverskridende storskala produksjon av insekter til mat og fôr.

Webinaret startet med en kort introduksjon til KLIPP-prosjektet med den norske prosjektleder Trygve Stølan, hans presentasjon og kontaktinformasjon til prosjektet kan lastes ned her.

CEO i Project X Global, Marcela Navarro, holdt en motiverede foredrag om verdikjeder og endringsprosesser som leder til mer bærekraftige bedrifter, presentasjonen og kontaktinformasjon kan lastes ned her.

På webinaret deltok blant annet rådgivere, forvaltere, forskere, insektbedrifter, -produsenter og andre gründere. I break out rooms ble forventningene diskutert. I tillegg snakket deltakerne om hva fokuset på bærekraft kan bety for oss i Norge og Sverige. Oppsummeringen av dette arbeidet i break out rooms kan lastes ned her.

Utfordringer og muligheter

Nils Österström fra Tebito AS og Alexander Solstad Ringheim fra Inverta Pro AS hadde en samtale om hva som motiverer dem som insektprodusenter. De understreket viktigheten av samarbeid i en industri som er så ung og liten som insektindustrien. I tillegg definerte de noen utfordringer med å være tidlig ute, som for eksempel en holdningsendring som skal til og regelverket som kan bli tilpasset.

Stine Hjartland i Happy Alien AB presenterte rapporten hun har skrevet om nettopp de juridiske hindringer og forutsetninger for insektproduksjon i Norge og Sverige.

Den norske rapporten Juridiske forutsetninger for insektproduksjon i Sverige og Norge kan lastes ned her.

‘Juridiska förutsättningar för insektproduktion i Sverige och Norge’ på svenska finnes här.

I break out rooms ble det diskutert hvordan vi kan jobbe for endringer i forhold til utfordringene insektindustrien møter. En oppsummering av dette arbeidet ser du her:

Kundeperspektiv

Det er flere store firma som de siste år har gjort forsøk med insekter som dyrefôr. -Insekter er naturlig mat for kyllinger og det er bra for dyrevelferd, sier Gisle Bakken i Norsk Kylling As. Hans presentasjon kan lastes ned her.

Også Skretting Norge ser muligheter for å bytte ut en del av soyafôret med insekter. Leif Kjetil Skjæveland presenterte bedriftens tanker rundt insektmel som fiskemat og PDF-en ligger her.

I break out rooms ble det diskutert hva som skal til for å lykkes i insektbransjen, hvordan kan vi inn flere kunder, produsenter og andre aktører? Oppsummeringen av det arbeidet kan lastes ned her.

Webinaret avsluttet med en runde rundt bordet for å definere behovet for videre kunnskap og arbeid:

Legg igjen en kommentar