Insektfulle forretningsmodeller

Det norske prosjektteamet har i vår gjennomført en serie workshops under tittelen ‘Insektfulle forretningsmodeller’. Målet er å utvikle mulige modeller for å gi insektindustrien i Skandinavia et løft.

I tre formiddager har engasjerte deltakere fra insektbransjen, myndighetene og FoU fra både Norge og Sverige diskutert mulige veier videre for bransjen.

I det første (digitale) verkstedet dannet gruppen en felles forståelse og verdisett som dannet grunnlaget for fremtidige ‘insektfulle forretningsmodeller’.

-Tanken er at det må være mulig å gjøre mere og bedre med mindre, forteller norsk prosjektleder Trygve Stølan.

Verste og beste fall scenario

I den andre workshoppen diskuterte svenske aktørene de verste og beste fall scenarier for utviklingen av insektindustrien. Gruppen snakket blant annet om hva som skal komme først: tilbudet eller behovet. Gruppen var enige om at insekter som dyrefôr er allerede et produkt som er på vei ‘inn’. De tror det kan være fullt mulig å få insekter på menneskenes meny om noen år.

-Sushi er et eksempel på mat som har gjort en reise fra ‘ekkelt’ til trendy og allment akseptert, sa en deltaker.

Som ‘verste fall scenario’ nevnte den svenske gruppe blant annet hindringer i logistikk og samarbeid. Også motstand fra konsumenter og manglende investeringsvilje kan være trusler.

Insekter som menneskemat

Aktørene i den norske workshoppen nevnte også en holdningsendring som fører til aksept av insekter som menneskemat som ‘beste fall scenario’. I tillegg understreket de at tilgjengelighet og lokalt samarbeid som sikrer råstoffer som fôr til insektoppdrett er nødvendige hvis produsentene skal overleve økonomisk. -I verste fall blir man sittende alene i skogen, uttalte en deltaker.

Arbeidet er grunnlaget for videre forskningsarbeidet. Forskerne fra Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet skal skrive en vitenskapelig artikkel om bærekraftige forretningsmodeller. Funnene fra verkstedene blir også presentert på den store KLIPP-konferanse i slutten av august.

For påmelding og program se her

Legg igjen en kommentar