Hvem jobber med KLIPP?

Klimasmart Proteinproduksjon (KLIPP) er et norsk-svensk Interreg-prosjekt. Partner i Sverige er  Dalarna Science park. I Norge er Klosser Innovasjon og HINN partnere. 

Høyskolelektor Trygve Stølan er den norske prosjektleder i KLIPP. 

Høyskolelektor Trygve Stølan er den norske prosjektleder i KLIPP. 

Ta kontakt med Trygve Stølan via  trygve.stolan@inn.no eller  +47 920 17 796

Prosjektmedarbeider: Veronica Blumenthal, Høgskolen i Innlandet, veronica.blumenthal@inn.no

Prosjektmedarbeider: Nis Valentin Nielsen, Klosser Innovasjon, nis@klosser.no

Kommunikasjonsmedarbeider Windy Kester Moe bistår i formidling av prosjektet på norsk side. Ta kontakt med Windy Kester Moe via windy.moe@inn.no eller +47 988 56 643

Følg også med på KLIPPs Facebooksider:  https://www.facebook.com/Klimatsmartproteinproduktion

(svensk og norsk)