Hvorfor insekter?

Om 30 år er vi flere enn 10 milliarder mennesker på jorden. Det betyr at proteinproduksjonen må øke med 60 prosent, samtidig som klimautslippet må minskes. Insekter kan være en av løsningene på utfordringene næringsmiddelindustrien står overfor.

Kjøttproduksjon står for en betydelig andel (15%) av utslipp av klimagasser i verden. Jordens befolkning øker jevnlig og vi trenger nye, mer bærekraftige måter å produsere mat på, utvikle proteinkilder og samtidig redusere klimagassutslippene. Insekter oppfyller de høye kravene til fremtidens protein og deres utslipp er 1/100 sammenlignet med kjøttproduksjon.

Siden dyrkning av insekter ikke krever mye plass, mat og vann kan det være en bærekraftig, klimasmart og lønnsom industri med store muligheter.

Insekter kan også spise avfall som vi ellers ville ha kastet, og gjødsel og avfall som insekter selv produserer kan deretter brukes som næringsstoff.

Fiskefôr

Fiskenæringen jobber også aktivt med å utvikle et mer bærekraftig alternativ til fiskefôr. I dag består fiskefôr stort sett av soyaprotein som ødelegger store deler av regnskogsområder. Her kan insekter være et mye mer miljøvennlig alternativ som også har vist å ha positive helseeffekter på fisk. I tillegg forventes den nye næringen til å bidra til nye arbeidsplasser, økt samarbeid mellom land, og kan dermed øke regionens internasjonale konkurranseevne.