Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden

Bli med på å utvikle fremtiden til insektindustrien! Ettersom verdens befolkning øker, øker også etterspørselen etter protein. Insektprotein kan være en av fremtidens løsninger. Det er et produkt med lav klimapåvirkning og høyt ernæringsinnhold. Insektoppdrett er en ny industri og det er ingen etablerte strukturer. Hvordan kan en fremtidig mobilisering av aktører se ut? I løpet av en …

Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden Les mer »