Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr

Høgskolen i Innlandet deltar i et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt for produksjon av melbillelarver til mat og fôr. Prosjektet heter KLIPP, som står for Klimasmart proteinproduksjon. Målet er å bidra til en grenseoverskridende storskalaproduksjon av insekter til mat og fôr i Indre Skandinavia og for det europeiske markedet. KLIPP skal kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, …

Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr Les mer »