mat

Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden

Bli med på å utvikle fremtiden til insektindustrien! Ettersom verdens befolkning øker, øker også etterspørselen etter protein. Insektprotein kan være en av fremtidens løsninger. Det er et produkt med lav klimapåvirkning og høyt ernæringsinnhold. Insektoppdrett er en ny industri og det er ingen etablerte strukturer. Hvordan kan en fremtidig mobilisering av aktører se ut? I løpet av en …

Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden Les mer »

Finnes det fôr til insekter i Innlandet?

-Det ser ut som det absolutt er potensiale for biomasse til insektproduksjon i Innlandet, forteller Yngve Sætre fra Klosser Innovasjon på Hamar. Klosser har sett på de strukturelle forutsetninger som finnes i Innlandet og kartlagt relevante bedrifter, mengde biomasse og samarbeidspartnere som kan bidra med kompetanse og være mulige leverandører til insektfôr. Det er tydelig …

Finnes det fôr til insekter i Innlandet? Les mer »

Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr

Høgskolen i Innlandet deltar i et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt for produksjon av melbillelarver til mat og fôr. Prosjektet heter KLIPP, som står for Klimasmart proteinproduksjon. Målet er å bidra til en grenseoverskridende storskalaproduksjon av insekter til mat og fôr i Indre Skandinavia og for det europeiske markedet. KLIPP skal kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, …

Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr Les mer »