norge

Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden

Bli med på å utvikle fremtiden til insektindustrien! Ettersom verdens befolkning øker, øker også etterspørselen etter protein. Insektprotein kan være en av fremtidens løsninger. Det er et produkt med lav klimapåvirkning og høyt ernæringsinnhold. Insektoppdrett er en ny industri og det er ingen etablerte strukturer. Hvordan kan en fremtidig mobilisering av aktører se ut? I løpet av en …

Webinar: Insektprotein – en del av fremtiden Les mer »

Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr

Høgskolen i Innlandet deltar i et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt for produksjon av melbillelarver til mat og fôr. Prosjektet heter KLIPP, som står for Klimasmart proteinproduksjon. Målet er å bidra til en grenseoverskridende storskalaproduksjon av insekter til mat og fôr i Indre Skandinavia og for det europeiske markedet. KLIPP skal kartlegge de strukturelle forutsetningene for insektproduksjon, …

Nytt forskningsprosjekt om insekter som mat og fôr Les mer »